Thanh toán

THANH TOÁN

  • Tôi có thể sử dụng phương thức thanh toán nào để mua hàng?

Chúng tôi cung cấp các phương thức thanh toán sau: 

- COD: Thanh toán khi nhận hàng

- Chuyển khoản qua ngân hàng