Thanh toán

THANH TOÁN

  • Tôi có thể sử dụng phương thức thanh toán nào để mua hàng?

Chúng tôi cung cấp các phương thức thanh toán sau: Visa, Mastercard, American Express và Thẻ ATM nội địa.

Chuyển khoản trực tiếp đến cửa hàng

 

  • Tại sao thẻ tín dụng của tôi có thể bị từ chối?

Thẻ tín dụng của quý khách có thể bị từ chối vì bất kỳ lý do nào sau đây:

  • Thẻ có thể đã hết hạn. Kiểm tra xem thẻ của quý khách còn hiệu lực không.
  • Quý khách có thể đã đạt đến hạn mức tín dụng. Liên hệ với ngân hàng để kiểm tra xem quý khách có vượt quá giới hạn mua hàng được ủy quyền không.
  • Quý khách có thể đã nhập thông tin nào đó không chính xác. Kiểm tra xem quý khách đã điền đúng tất cả các trường bắt buộc chưa.

  • Có an toàn khi sử dụng thẻ tín dụng của tôi trên trang web không?

Đúng, các dữ liệu được truyền đi bằng cách mã hóa theo giao thức SSL. Đối với việc thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, yêu cầu phải nhập số CVV (Card Verification Value, Mã Xác thực Thẻ), là mã số in trên thẻ được sử dụng như một biện pháp bảo mật trong các giao dịch thương mại điện tử.

 


Cũ hơn Bài viết mới