THẺ VIP VANIA

Điều kiện:

  • Hóa đơn tích lũy tổng cộng từ 6,000,000 VND (Có thể tích lũy nhiều từ nhiều thời điểm mua hàng khác nhau)
  • Thời gian: trong vòng sáu tháng tính từ hóa đơn đầu tiên

 Quyền lợi:

  • Giảm 10% tất cả các sản phẩm tại VANIA
  • Giảm 20% trong tháng sinh nhật của khách hàng
  • Tặng quà trong các dịp đặc biệt (nếu có)
  • Hưởng các quyền lợi từ các đối tác của VANIA (nếu có)

Hình thức sử dụng:

  • Vui lòng đọc tên, số điện thoại và xuất trình Thẻ VIP VANIA trước khi thanh toán.

 (Không áp dụng các chương trình giảm giá cùng lúc tại cùng một thời điểm)


Cũ hơn Bài viết mới